Denúncia al Consell d’Europa

Ahir 26 de febrer de 2018 es va presentar una denúncia, impulsada pel Col•lectiu Praga i amb el suport de 650 juristes, davant el Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa per greu violació de drets per part de l’Estat espanyol. Es tracta de drets humans reconeguts en el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals de 1950 (CEDH) i que han estat violats en ocasió de la celebració del referèndum del dia 1 d’octubre de 2017. Aquesta denúncia segueix la ja presentada a les Nacions Unides el desembre.

En aquests enllaços podeu trobar les versions anglesa i castellana de l’informe detallat que acompanya la denúncia (50 pàgines). Us transcrivim tot seguit l’índex de la versió castellana:

EL CONTEXTO

I. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBRE EXPRESIÓN (art. 10 CEDH) Y DE REUNIÓN (art. 11 CEDH)

II. PROHIBICIÓN DE “TRATOS DEGRADANTES” (art. 3 CEDH)

III. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE SUFRAGIO Y DE SER ELEGIDO (art. 3 del Protocolo núm. 1), Y EN RELACIÓN CON ELLOS, DEL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO POR OPINIONES POLÍTICAS Y A RECIBIR UN TRATO IGUAL EN IGUALES CIRCUNSTANCIAS (art. 14 CEDH)

IV. INDEPENDENCIA JUDICIAL: VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD (art. 5.1.c) CEDH). VULNERACIÓN DEL DERECHO AL JUEZ IMPARCIAL, AL TRIBUNAL ESTABLECIDO EN LA LEY, Y A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS (art. 6.1 CEDH). VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD (art. 7 CEDH). VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA EN EL ÁMBITO PENAL (Protocolo núm. 7). VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA (art. 6.3.b) CEDH)

LISTA DE JURISTAS QUE APOYAN LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA

Un pensament quant a “Denúncia al Consell d’Europa”

  1. L’únic argument que tenen és mantenir-se en el poder, mireu els cognoms d’alguns membres del “gobierno”, solament un exemple el sr. Mendez, hi ha un passatge a Barcelona en record d’un parent seu, que va ser ministre de la guerra en el 1936.
    Que podem esperar, nosaltres sols no podem, hi ha masses interessos i molt arrelats, necessitem l’ajuda de les Institucions Europees i Internacionals.

Els comentaris estan tancats.