Homenatge a l’1 d’octubre de 2017

 

El meu cor, no cal dir-ho, encara és allà,
en aquell u d’octubre de presència, de resistència, de coratge,
des de l’alba fins al vespre, molts, en pau,
resistint com es podia la violència policial,
la imposició brutal i ridícula del seu dogma intocable,
la invocació obsessiva a la llei pels qui se salten la llei quan els convé.

DJou.jpg
David Jou

Va ser intens, ser-hi! Des de les quatre de la matinada,
sota una mica de pluja intermitent,
primer uns quants, després més, cada vegada més,
tot el dia molts, a cada hora molts, fins a la nit molts,
sabent més que mai el valor preciós d’un vot,
d’una urna, d’un cartell, d’una papereta
–perseguits per l’autoritat–,
de la llibertat de poder votar sí o no o en blanc o de quedar-se a casa
–prohibida per l’autoritat–,
de la grandesa de tenir tots els mateixos drets
–boicotejada per l’autoritat–,
de la lògica dels arguments i de la paraula
–menystinguda per l’autoritat–.
Van reaccionar de l’única manera que saben:
mentint, insultant, envaint, colpejant, atacant
–i, després, processant, multant, empresonant,
envilint la justícia amb parcialitat i mentides.
El meu cor, no cal dir-ho, encara és allà,
en aquell u d’octubre de presència, de resistència, de coratge,
des de l’alba fins al vespre, molts, en pau,
resistint com es podia la violència policial,
la imposició brutal i ridícula del seu dogma intocable,
la invocació obsessiva a la llei pels qui se salten la llei quan els convé.
Una part del meu cor, no cal dir-ho, encara és allà,
en el temps i fora del temps,
en el passat, en el present, en el futur,
perquè va ser bell i va ser gran, molt bell, molt gran,
defensar el que defensàvem.

David Jou i Mirabent (Sitges, 1953) és catedràtic de Física de la Matèria Condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador en termodinàmica i física estadística de sistemes fora de l’equilibri. També ha publicat una àmplia obra poètica. Entre els seus llibres de Física destaca Extended irreversible thermodynamics (amb J. Casas-Vázquez i G. Lebon), i entre els de poesia L’avinguda i el laberint (Poemes sobre Catalunya i Espanya)(2013).