Recopilació d’Accions Genocides contra la nació catalana

Amb la RAG es tracta de recopilar col•lectivament accions genocides contra la nació catalana, «facta non verba», sense entrar en consideracions teòriques o visions explicatives. No es tracta de fer raonaments teòrics que mirin d’explicar una realitat, sinó de recopilar accions concretes, accions que tant serveixen per a un estudiós de les ciències del comportament com jo mateix, com a un historiador o com a un jurista, perquè haurien de servir per defensar el nostre cas, atès que des del 12 gener 1951 les accions genocides són considerades delictives per les Nacions Unides (Resolució 260 de l’Assemblea General).

 LGS_2.jpg
Lluís Garcia Sevilla

Benvolguts col•legues de Científics per la Independència,

Davant la impossibilitat de fer arribar aquest convit a tots vosaltres, per la senzilla raó que no tenc les vostres adreces electròniques, vos escric conjuntament.

La raó d’aquest correu és convidar-vos a participar individualment [mitjançant el meu correu electrònic: lgarcia@iec.cat] en una Recopilació d’Accions Genocides (RAG) contra la nació catalana, una obra col•lectiva que estic portant a terme, a base de convidar gent de diverses professions a participar-hi, fonamentalment historiadors, juristes, filòlegs, etc. Ja som 28 persones que hi hem fet aportacions, i vos anim a fer-ho.

La RAG vol eixamplar la idea del genocidi més enllà de les guerres d’extermini i de la neteja ètnica. De moment la recopilació es va engrossint i tenc l’esperança, potser vana, que pugui servir com a base de futures demandes polítiques. Vos n’adjunt la RAG (4), o sigui la versió quarta. Els redactats de la RAG preferiblement són curts i anant al gra, com podeu comprovar. La versió final de la RAG (5..n), document publicable, serà encapçalat pels noms, per ordre alfabètic dels cognoms, de totes les persones que hi hagin enviat la seves aportacions. De participar-hi, vos n’enviaré la versió completa final i caldrà que m’envieu personalment, per correu electrònic, el vostre vistiplau individual de la versió final perquè hi figureu públicament com a autor/a.

Una manera fàcil d’enganxar-vos seria, seguint la nostra metodologia, repassar la RAG (4) i que m’enviàssiu a lgarcia@iec.cat les rectificacions, afegitons o comentaris que trobeu oportuns, per tal de poder millorar la futura RAG (5). Si hi trobau errors o indicacions poc clares, envieu-me un correu amb les rectificacions o afegitons que hi trobeu que cal fer-hi. I, sobretot, mirau d’eixamplar el nombre d’accions, inspirant-vos en les ja ressenyades. Si teniu cap dificultat per saber a quin capítol, apartat o epígraf, cal col•locar les vostres aportacions, no vos preocupeu perquè ja les col•locaré jo i ja em direu si considerau que és el seu lloc, quan repassarem la RAG (5).

En definitiva, amb la RAG es tracta de recopilar col•lectivament accions genocides contra la nació catalana, «facta non verba», sense entrar en consideracions teòriques o visions explicatives. Amb la RAG no es tracta de fer raonaments teòrics que mirin d’explicar una realitat, sinó de recopilar accions concretes, accions que tant serveixen per a un estudiós de les ciències del comportament com jo mateix, com a un historiador o com a un jurista, perquè haurien de servir per defensar el nostre cas, atès que des del 12 gener 1951 les accions genocides són considerades delictives per les Nacions Unides (Resolució 260 de l’Assemblea General).

Esper els vostres correus amb aportacions.

Ben cordialment,

Lluís Garcia

Secció de Ciències Biològiques (IEC)

Lluís Garcia Sevilla és metge, professor de psicologia i membre de l’Institut d’Estudis Catalans en la Secció de Ciències Biològiques .