La naturalitat de la independència

La independència és l’estat natural dels pobles i qualsevol altra situació que la condicioni o impossibiliti representa una transgressió del dret natural, no només del civil. Només la independència, entesa com l’articulació d’un estat propi, assegura la llibertat de les persones i el manteniment d’una tradició cultural, social i lingüística.

 Redondo.jpg
Jordi Redondo

La independència és l’estat natural dels pobles i qualsevol altra situació que la condicioni o impossibiliti representa una transgressió del dret natural, no només del civil. Només la independència, entesa com l’articulació d’un estat propi, assegura la llibertat de les persones i el manteniment d’una tradició cultural, social i lingüística.

La ciència no pot donar l’esquena a la reivindicació de la llibertat i la igualtat. Tampoc no pot esgrimir l’argument de la interdependència amb les falses exigències de la internacionalitat i la globalitat. La independència dels territoris de llengua catalana no afebleix ni la ciència present ni la futura, ans enforteix i estimula els intercanvis i contactes on es desenvolupen les condicions de col.laboració i de competència entre els investigadors.

Jordi Redondo és Catedràtic de Filologia Grega de la Universitat de València. Autor de manuals universitaris per als estudiants de filologia grega en matèria de religió i mitologia; teoria i història literària; i sintaxi. Impulsor a la Universitat de València dels estudis de religió, des de l’any 1996, i de recepció de la literatura, des del 2005.